Piorunochron na starówce w Warszawie.

 In Blog

Instalacja odgromowa.

Zobacz montaż instalacji odgromowej, które zostało wykonane w oparciu o piorunochron aktywny. Do instalacji wykorzystano materiały miedziane (na dachu i elewacji), oraz stal ocynkowaną (uziomy i bednarka).

Instalacja odgromowa została wykonana przez alpinistów, zarówno na kościele jak i na klasztorze. Na części klasztornej  została zainstalowana głowica aktywna pdc ingesco. Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeństwo odgromowe wokół klasztoru.

Zwróć uwagę na połączenia wykonanej tam instalacji odgromowej. Przewód odgromowy miedziany łączy się z bednarką uziomu za  pomocą przekładki mosiężnej. To jest obowiązkowy standard każdej naszej instalacji. Uchwyty, które trzymają bednarkę są wykonane ze stali nierdzewnej (INOX).

Piorunochron aktywny INGESCO PDC.

Jeżeli Państwo zwiedzają Starówkę Warszawską, to na Rynku Nowego miasta od wewnętrznej strony klasztoru”Sióstr Sakramentek” znajduje się piorunochron aktywny pdc ingesco.

Piorunochron, który został zainstalowany w ostatnim etapie realizacji. Z uwagi na brak możliwości wykonania uziomów na zewnętrznej części klasztoru, część klasztorną od strony ulicy wykonano w oparciu o NF C17-102.

Dla w/w instalacji odgromowej został wykonany i zatwierdzony projekt budowlany instalacji odgromowej. Wszystko zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

 

Pozdrawiam

Dariusz Sosnowski

ALGROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Warszawa realizacja uziomu piorunochronuDwór Many realizacja instalacji odgromowej