Dobrowolność stosowania polskich i unijnych norm. Zobacz sam dlaczego…

 In Blog

Dobrowolność stosowania Polskich Norm 

Artykuł Pana Wojciecha Podlaskiego ze stycznia 2013 w publikacji  „Inżynier Budownictwa”.

Dla wszystkich, którzy uważają, że jest inaczej zapraszam do artykułu.

Pozdrawiam

Dariusz Sosnowski

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search