Instalacja odgromowa – Piorunochron Tradycyjny

 In Blog

Piorunochron Tradycyjny

Jak i gdzie?

Wszędzie można zastosować rozwiązania tradycyjne i w wykonaniu z głowicą aktywną.

Takie klasyczne rozwiązanie instalacji odgromowej niesie za sobą dużo większe koszty od piorunochronu aktywnego ELLIPS czy PDC INGESCO.

Dużo materiałów instalacyjnych: drutów, złąćz, masztów i podłączeń ekwipotencjalnych …

      Piorunochhron tradycyjny    

Wszystko co można napisać o tej instalacji, to że jest wykonana w zgodzie z PN EN 62 305.

Wszystkie elementy posiadają dopuszczenia i deklaracje zgodności.

Natomiast wykonanie i materiały są wielokrotnie droższe od instalacji w wykonaniu z głowicą aktywną.

Pozdrawiam

Dariusz Sosnowski

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search