0
In
Posted

Zobowiązania

Zobowiązania i założenia. Zobowiązania ALGROM są zgodne z założeniami naszych Partnerów, których reprezentujemy. Satysfakcja naszych klientów i naszych partnerów, innowacje i ciągłe doskonalenie [...]

0
In
Posted

Wyładowania

Bezpośrednie uderzenie pioruna. Znane od niepamiętnych czasów błyskawice przedstawiają wiele niebezpieczeństw dla własności i żywych istot. Spotkanie znacznika skierowanego w dół i skierowanego w [...]

0
In
Posted

Ryzyko uderzenia pioruna

Ryzyko wyładowań atmosferycznych. Na powierzchni Ziemi pojawia się do 100 błysków co sekundę. Badanie tego zjawiska uwidacznia trzy duże rodziny zagrożeń wywołanych uderzeniem pioruna: [...]

0
In
Posted

Usługi

Usługi  ALGROM Realizaujemy następujące zlecenia i usługi w zakresie: pomiary elektryczne i odgromowe systemy aktywnej ochrony odgromowej monitoring i kontrola instalacji odgromowej montaż [...]

0
In
Posted

Rout@ir

Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność. Źródło NFC 17-102 – wrzesień 2011 [...]

0
In
Posted

Alert@ir

Alert@ir®XT to system ostrzegania o uderzeniu pioruna działający w czasie rzeczywistym i w sposób zdalny. Ponieważ istnieje rosnący wymóg utrzymania ochrony przeciw urządzeniom piorunochronnym na [...]

0
In
Posted

Dongl@ir

Contact@ir® + Dongl@ir® Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność. Źródło NFC [...]

page 1 of 2