Zobowiązania i założenia.

Zobowiązania ALGROM są zgodne z założeniami naszych Partnerów, których reprezentujemy.

Satysfakcja naszych klientów i naszych partnerów, innowacje i ciągłe doskonalenie są podstawą naszej kultury.
Zaangażowanie, wiedza i umiejętności naszych pracowników są podstawą naszej działalności i przyczyniają się do naszego sukcesu.

Nasze priorytety są następujące
Klienci: – rosnące zadowolenie naszych klientów.
Partnerzy: – rozwijaj i utrzymuj wspólne relacje biznesowe.
Współtwórcy: – indywidualne zaangażowanie i motywacja.
Środowisko: wpływ na kontrolę związany z naszą działalnością.

Aby wdrożyć te zasady i zapewnić wydajność naszego systemu zarządzania, zobowiązujemy się do:

Definiowania i wdrażania celów zgodnych z naszymi priorytetami strategicznymi i naszą polityką.

Wdrażania organizacji i zasobów przyczyniających się do wydajności procesów biznesowych,

Zaspakajania powstających wcześniej potrzeb.

Przestrzegania wymogów prawnych, regulacyjnych i innych.

Wdrażania procesu ciągłego doskonalenia, mierząc i analizując naszą wydajność.

Angażowania, informowania i szkolenia naszych pracowników i naszych partnerów.

Określenia wpływu i ryzyka związanego z naszą działalnością w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa
i środowiska.

Podejmowane działania w zakresie zapobiegania i zarządzania ryzykiem oraz wpływu:

Zapobieganie zanieczyszczeniom, kontroli zużycia energii, zapobiegania szkodom dla zdrowia i
bezpieczeństwa.

Komunikowanie się wewnętrznie i zewnętrznie na temat naszych rozwiązań i wyników skuteczności.

Odpowiadamy  na każde zapytanie.

Nasze główne zadanie do zrealizowania to systemy gwarantujące komfort i bezpieczeństwo dla Naszych Klientów.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search