PIORUNOCHRON INGESCO PDC

GŁOWICA ODGROMOWA Z NIEELEKTRONICZNYM URZĄDZENIEM ESE.

Aktywna zewnętrzna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi wszelkiego rodzaju konstrukcji i otwartych przestrzeni.

 • Najwyższy stopień ochrony odgromowej
 • 100% skuteczność wychwytywania impaktów burzowych
 • Gwarancja ciągłości elektrycznej
 • Zachowuje wszystkie swoje początkowe właściwości techniczne po każdym wyładowaniu burzowym, więc nie wymaga szczególnej konserwacji
 • Bez baterii i zewnętrznego źródła zasilania. Nie elektroniczny, wyjątkowa konstrukcja
 • Gwarancja działania w każdych warunkach atmosferycznych
 • Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L i poliamidu (PA66)
 • Bez konserwacji i pomiarów technicznych głowicy

Konstrukcja piorunochronu INGESCO ® PDC pozwala na wytworzenie jonizacji cząstek powietrza wokół ostrzy aktywnych, które generują skierowany do góry lider skierowany w stronę chmury. Ten prąd jonowy przechwytuje i kieruje wyładowanie elektryczne z jej źródła na głowicy.

Pomiędzy zespołem ostrzy wzbudnicy (które mają ten sam potencjał co otaczające powietrze) a końcówką top i zespołem deflektora (które mają ten sam potencjał co uziemienie), ustalana jest różnica potencjałów, która jest tym większa im gradient potencjału atmosferycznego, to znaczy, im bardziej bezpośrednie jest tworzenie wiązki.

Funkcje

Terminal odgromowy  INGESCO ® PDC jest aktywnym odgromnikiem, który spełnia następujące wymagania techniczne:

 • Jako terminal ESE posiada :
  • Urządzenie do kontrolowania wznoszącego się lidera
  • Terminal elektroosferyczny
  • Akcelerator atmosferyczny
 • System izolacji certyfikowany przez LABELEC High Voltage Laboratory.
 • Jego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI316L
 • Urządzenie  wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L i poliamidu (PA 66)
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i korozyjne

Gwarantuje to jego skuteczne funkcjonowanie w każdych warunkach atmosferycznych i środowiskowych.

Aby uzyskać więcej informacji: Skontaktuj się z nami.

Promień zasięgu (m) INGESCO PDC zgodnie z poziomem ochrony UNE

Piorunochron INGESCO PDC mod. PDC 3.1 PDC 3.3 PDC 4.3 PDC 5.3 PDC 6.3 PDC 6.4
Odniesienie 101000 101001 101003 101005 101008 101009
Δt 15 μs 25 μs 34 μs 43 μs 54 μs 60 μs
POZIOM I 35 m 45 m 54 m 63 m 74 m 80 m
POZIOM II 43 m 54 m 63 m 72 m 83 m 89 m
POZIOM III 54 m 65 m 74 m 84 m 95 m 102 m
POZIOM IV 63 m 75 m 85 m 95 m 106 m 113 m

Promień ochrony obliczony zgodnie z normami: UNE 21.186: 2011, NFC 17.102: 2011 i NP4426: 2013. (Te promienie ochronne zostały obliczone na podstawie różnicy wysokości między punktem piorunochronu a płaszczyzną poziomą uważaną za 20 m).

Specyfikacje techniczne

Mod. Ref. Mat. H (mm) ØD1 (mm) M1 A (mm) Waga (g)
PDC 3.1 101000 Inox 387 16 M 20 95 2350
PDC 3.3 101001 Inox 598 16 M 20 156 3200
PDC 4.3 101003 Inox 598 16 M 20 156 3400
PDC 5.3 101005 Inox 598 16 M 20 156 3600
PDC 6.3 101008 Inox 598 16 M 20 156 3800
PDC 6.4 101009 Inox 598 16 M 20 186 4150

Schemat głowicy piorunochronu INGESCO PDC 6.4

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search