Alert@ir®XT to system ostrzegania o uderzeniu pioruna działający w czasie rzeczywistym i w sposób zdalny.

Ponieważ istnieje rosnący wymóg utrzymania ochrony przeciw urządzeniom piorunochronnym na całym świecie, opracowaliśmy system, który pozwoli ci być na bieżąco informowanym o zdarzeniach piorunowych mających miejsce na instalacjach odgromowych, niezależnie od ich rodzaju aby w ten sposób zarządzać ich prawidłowym utrzymaniem sprawności.
Zewnętrzna instalacja odgromowa musi być sprawdzana co roku i po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jej dobrą sprawność. Źródło NFC 17-102 – wrzesień 2011 r. (Artykuł 8.2).
Bardziej niż obowiązek normatywny, utrzymanie bezpieczeństwa inwestycji (dom, fabryka) w dobrym stanie jest nadrzędnym podejściem zapobiegawczym.
Obsługa i konserwacja twojego zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi ( Paraton@ir lub Ellips) jest również niezbędne do zachowania gwarancji producenta i instalatora. Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo, musisz być w stanie upewnić się o jego skuteczności w dowolnym momencie.
The Alert@ir®XT system jest ekskluzywnym rozwiązaniem zaprojektowanym i wyprodukowanym przez LPS France® aby spełnić wymogi normatywne. Zachowaj swoje gwarancje i zapewnij bezpieczeństwo przez cały czas trwania zewnętrznej ochrony przed piorunem.

Dlaczego warto korzystać z Alert@ir®XT system?

Wyposażony w przewód uziemiający piorunochron Alert@ir®XT system wysyła ostrzeżenie w czasie rzeczywistym przez Internet podczas uderzenia pioruna.
Jeśli jedna z twoich instalacji zostanie uderzona piorunem, natychmiast otrzymasz ostrzeżenie. Poziom intensywności uderzenia pioruna jest wskazany w skali od 1 do 3. Możliwe jest zatem ustalenie, jaki rodzaj kontroli jest niezbędny, poziom pilności interwencyjnej oraz zorganizowanie operacji konserwacji w celu zachowania chronionych konstrukcji.
Ciągły zdalny nadzór

Nota:
Twje produkty wyposażone w Contact@ir® emiter na stałe komunikują się z
twoim Rout@ir®. Dlatego możesz sprawdzić swoje Paraton@ir®,
Compt@ir®; lub Alert@ir®XT urządzenia w czasie rzeczywistym w
dowolnym momencie bez podróżowania.

Komunikat o zaistniałym zdarzeniu.

+ Przestrzegane standardy
+ konserwacja
+ uproszczenie obsługi
+ bezpieczeństwo zapewnione

The Alert@ir®XT system to przekaźnik informacyjny działający w czasie rzeczywistym na temat statusu i historii
instalacji odgromowej.
Zgodnie z normą NFC 17-102 (art. 8,2) należy sprawdzać instalację odgromową:
• Okresowo, aby móc przewidzieć i zapobiec naturalnemu zużyciu instalacji,
• Po każdym uderzeniu pioruna
• Za każdym razem, gdy chroniona struktura jest modyfikowana lub naprawiana.
Z Alert@ir®XT, tworzenie historii ostrzeżeń o uderzeniu pioruna sprzyja zapobieganiu obrażeniom związanym z użytkowaniem instalacji i możesz szybko przeprowadzić diagnozę, gdziekolwiek jesteś .
Korzystając z autoryzowanego agenta LPS France® masz pewność, że przestrzegasz procedur weryfikacji i konserwacji.

Co to jest Alert@ir®XT system?

System składa się z urządzenia Alert@ir®XT i podłączonego do niego Contact@ir® (nadajnik), który służy do komunikacji z Rout@ir® (odbiorca). Urządzenie Rout@ir® musi być podłączone do Internetu, aby odesłać przesłane informacje. Rozwiązania podłączenia do sieci są rozszerzane dowolnie i umożliwiają dostosowanie systemu do dowolnej konfiguracji (Ethernet, telefon, satelita …).

Urządzenia Alert@ir®XT i Contact@ir® są pod ciągłą kontrolą i nie wymagają żadnej konserwacji (klasa IP65).

Urządzenie Rout@ir® musi być na stałe zasilane, aby odesłać informacje przekazane przez Alert@ir®XT i Contact@ir® (para).
Oferujemy wybór między zasilaniem sieciowym lub dostawą fotowoltaiki w najtrudniejszych miejscach.

Gdzie i kiedy używać Alert@ir®XT system?

Alert@ir®XT system można zamontować w dowolnym miejscu na świecie, na dowolnym rodzaju ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, takim jak pojedynczy punktowy pręt odgromowy, klatka w siatce, klatka Faradaya lub piorunochron z głowicą Paraton@ir lub ELLIPS. Alert@ir®XT można instalować w dowolnym momencie w trakcie lub na istniejącej instalacji, na nowoczesna lub stara, z urządzeniami marki LPS France® lub konkurencyjnej firmy, na każdym typie przewodnika, płaskim lub okrągłym, tkanym lub litym.

Alert@ir®XT jest uniwersalny.
Po rejestracji na naszych serwerach dedykowanych Twoja instalacja będzie komunikować ostrzeżenia o wyładowaniach
w czasie rzeczywistym, a także wszystkie jego parametry, zdarzenia serwisowe i kontrole, które należy przeprowadzić.

Jakie informacje powinienem otrzymać z Alert@ir®XT system?

Identyfikacja :
• Numer seryjnyAlert@ir®XT produkt
•TypAlert@ir®XT produkt
• Numer seryjnyContact@ir®
• Potencjalne notatki wcześniej wprowadzone
Diagnoza :
• Jakość komunikacji
• Integralność produktu
• Kolejność działania produktu.
Historia:
• Historia uderzenia pioruna
• Chronologia poprzedniej diagnozy produktu,
• wyniki diagnozy,
• komentarze innych użytkowników.

OSTRZEŻENIE W PRZEDŁUŻONYM CZASIE OSTRZEGANIE +
INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWAŃ+ POZIOM KONTROLI

Wszystkie informacje zbierane w sposób ciągły są automatycznie przesyłane na serwer, datowane,
rejestrowane i chronologicznie klasyfikowane.
Informacje te są niezbędne do sporządzania dokumentów związanych z przeprowadzaniem,
sprawdzaniem i konserwacją instalacji. Dokumenty te są narzucone przez standard NFC 17-102 (§
8.1 do 8.7).

Co mam zrobić, jeśli otrzymam ostrzeżenie o uderzeniu pioruna?

Norma NFC 17-102 nakazuje sprawdzenie instalacji odgromowej za każdym razem, gdy chroniona
konstrukcja zostanie uderzona piorunem (punkt 8.2). Ten środek ma na celu zapewnienie
wydajności instalacji ochronnej bez żadnych zakłóceń. Z tego powodu, po prostu otrzymanie
ostrzeżenia o wyładowaniu elektrycznym musi doprowadzić do sprawdzenia integralności i dobrej
pracy swojego produktu na serwerze www.contact-platform.com.

The Alert@ir®XT system umożliwia także poznanie intensywności uderzenia pioruna pobranego
przez produkt w skali od 1 do 3. Taka funkcjonalność, jako całość Contact@ir® system, jest
ekskluzywnym produktem firmy LPS France®.

Intensywność uderzenia pioruna podjętego przez Twój produkt i wynik jego diagnozy pomaga w
określeniu, czy wymagana jest wizualna lub pełna kontrola instalacji (patrz norma NFC 17-102, art.
8.2 do 8.6), a także jako pilny charakter działań, które należy podjąć.

Aby poprawnie odczytać te dane, radzimy zadzwonić na LPS France® licencjonowanego agenta,
który będzie wiedział, jakie są podstawowe środki zapobiegawcze, które należy podjąć w celu
ochrony i zachowania twoich gwarancji.

Dzięki Rout@ir® oszczędzasz czas i unikasz niepotrzebnych wydatków, jednocześnie zapewniając
efektywność swojej instalacji poprzez ukierunkowane działania.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search