Licznik piorunów Compt@ir®składa się z 6-cyfrowego wyświetlacza. Każde uderzenie pioruna jest rejestrowane, gdy dojdzie do niego, zwiększając liczbę jednostek (numer z prawej strony).
Wodoszczelny (IP65), solidny i niezawodny, działa bez żadnego zasilania i rejestruje pozytywne lub negatywne uderzenia pioruna.
Licznik piorunów wyświetla całkowitą liczbę uderzeń piorunów, które uderzyły w Zewnętrzną Ochronę przed Błyskawicą (OPLI).
Konieczne jest regularne czuwanie nad wyświetlaczem w celu zapewnienia dobrej kontroli instalacji. Licznik piorunów jest niezbędny do prawidłowej konserwacji OPLI (porównaj NFC 17-102: sprawdzenie należy wykonać po każdym uderzeniu pioruna).
Ten regularny monitoring nie wymaga podróży z Contact@ir® + Rout@ir®opcja. Co więcej, zostaniesz ostrzeżony w czasie rzeczywistym w przypadku uderzenia pioruna.).
Można go ustawić i działa na dowolnym typie istniejącego przewodnika skierowanego w dół (płaski, okrągły, …) dzięki uniwersalnym mocowaniom. Compt@ir®Liczniki uderzenia pioruna są zgodne z obowiązującymi normami (NFC 17-102, NF EN 50164-6).

Instalacja Compt@ir®

• 22041: Przewód odgromowy
• 43603: Licznik pioruna
• 43604: Zacisk kontrolny
• 43605: Osłona przewodu

„Jeżeli instalacja jest wyposażona w licznik uderzenia pioruna, to prawidłowe będzie zainstalowanie licznika tak, aby znajdował się na przewodzie zwodzącym prąd odgromowy w dół i w niedużej odległości nad złączem kontrolnym.
NFC 17-102 – wrzesień 2011 r., (Art. 5.3.8).

Wymiary
Wysokość: 14.50 cm
Szerokość: 5,50 cm
Głębokość: 5,50 cm
Waga: 0,285 kg

Opcja komunikacji zdalnej

PRZYPOMNIENIE
Zewnętrzne instalacja odgromowa musi być sprawdzane co roku i po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność.
Źródło NFC 17-102 – wrzesień 2011.

Wszystkie liczniki wyładowań piorunowych Compt@ir® są standardowo dostarczane z wtyczką do podłączenia Contact@ir® system.

Moduł Contact@ir® emiter może być opcjonalnie zamontowany na liczniku wyładowań piorunowych Compt@ir®.
Po konfiguracji moduł Contact@ir® emiter na stałe komunikuje się z Compt@ir® w celu sprawdzania stanu działania licznika pioruna oraz kontroli komunikacji. Ta komunikacja odbywa się drogą radiową, bez żadnego przewodowego połączenia.

Zobacz więcej +

Jeśli do nadzoru systemu używany jest Rout@ir® (opcja), gdy piorun uderza w piorunochron Paraton@ir, to Compt@ir® nagrywa i transmituje wydarzenie, wysyłając ostrzeżenie e-mailem.
Po wykryciu uderzenia pioruna należy przeprowadzić kontrolę normatywną zgodnie z artykułami 8.2 do 8.5 normy NFC 17-102.
Kontrola ta ma na celu zapewnienie prawidłowej sprawności instalacji odgromowej i wykonanie niezbędnych napraw instalacji, w przypadku jej uszkodzenia, np.: rozłączenie się przewodów zacisku kontrolnym.
Dzięki Compt@ir® instalacja odgromowa jest stale monitorowana i w następstwie wyładowania burzowego w instalację wysyłany jest komunikat do serwera LPS France.

Niezależnie od instalacji

Ochrona odgromowa z urządzeniami Compt@ir i Contact@ir ma ważną okresową sprawność. To oznacza, że każda instalacja podlega okresowej kontroli. Należy dokonać sprawdzeń i regularnej konserwacji w celu zapewnienia jej wydajności.
Contact@ir® system od LPS France® to produkt bardzo ekskluzywny.

Jeśli jest używany z Rout@ir® (opcja), to umożliwia:
•Aby zdalnie diagnozować instalację, w dowolnym momencie,
•Aby otrzymać ostrzeżenie w czasie rzeczywistym, gdy instalacja zostanie trafiona piorunem,
•Aby dowiedzieć się, jaka była intensywność uderzenia pioruna, a wówczas konserwator wie, jaki rodzaj kontroli instalacji należy wykonać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Licznik piorunów Compt@ir® jest uniwersalny i można go łatwo dodać do instalacji ochrony odgromowej, niezależnie od jej typu, marki i wieku.
Po skojarzeniu z Rout@ir®, pozwala ci korzystać z zalet modułu Contact@ir® bez modyfikowania instalacji ..

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search