Rozwiązanie komunikacji bezprzewodowej
Kontakt@ir Ready®

Nadajnik Contact@ir® można opcjonalnie zamontować w każdym produkcie Contact@ir® Ready
(seria Paraton@ir® i liczniki uderzeniowe Compt@ir®).

Następnie emulator Contact@ir® na stałe komunikuje status operacyjny produktu Contact @ ir®
Ready oraz jego odpowiedzialność komunikacyjną. Komunikacja jest zapewniona przez radio, bez
żadnego fizycznego połączenia.

W przypadku użycia z opcją Rout@ir®, przesyła ostrzeżenie w czasie rzeczywistym, gdy uderzenie
pioruna zostanie wykryte przez produkt Contact@ir® Ready i zapisze go.

Wydajny, niezawodny i łatwy w użyciu system Contact@ir® ułatwia kontrolę i konserwację
instalacji odgromowej.

System Contact@ir® sprzyja zapobieganiu ryzyku wyładowań atmosferycznych.

Kontakt emiter@ir® można zamontować na produkcie Contact@ir® Ready podczas montażu lub w
dowolnym czasie podczas okresu użytkowania instalacji. Ta operacja jest prosta, szybka, łatwa i nie
ma wpływu na skuteczność ochrony. Aby uzyskać idealną estetykę, Paraton@ir® i Contact@ir® są
dostępne w ośmiu kolorach.

PRZYPOMNIENIE
Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność. Źródło NFC 17-102 – wrzesień 2011.

The emitter Contact@ir®


Kontakt@ir® emitter jest dostarczany przez ogniwo fotowoltaiczne, które zapewnia jego autonomię.

Technologia tej komórki pozwala uzyskać ładunek systemu nawet w przypadku niskiej jaskrawości i zapewnić 24-godzinną komunikację.

Komunikacja jest możliwa z zasięgiem transmisji od 30 do 300m w zależności od odbiornika, jego położenia i otoczenia.

Po podłączeniu produktu Contact@ir® Ready (Paraton@ir® lub Compt@ir®) z podłączonym nadajnikiem, produkt i jego nadajnik muszą zostać zarejestrowane na serwerze
www.contact-platform.com.

Odbiór informacji
Treść otrzymywanych informacji i rodzaj połączenia (lokalny lub zdalny) zależą od wyboru odbiorcy.

Istnieją dwa istniejące odbiorniki: Dongl@ir® et Rout@ir®.

1. Dongl@ir® = Lokalna recepcja:

– IDENTYFIKACJA
– DIAGNOZA

2. Rout@ir® = Odbiór zdalny:

– IDENTYFIKACJA
– DIAGNOZA
– OSTATECZNA OSTATECZNA OSTRZEŻENIE
– POZIOM INTENSYWNOŚCI LEKKOŚCI

Recepcja: Aby uzyskać lokalną recepcję, niezbędna jest wycieczka na miejsce, aby zebrać dane,
Rout @ ir umożliwia zdalny odbiór i konsultację danych dzięki połączeniu internetowemu.

Identyfikacja: Pokazuje numer seryjny, typ i kolor piorunochronu lub numer seryjny licznika
pioruna, jak również numer seryjny emitera i potencjalne dane wprowadzane przez użytkownika na
temat zidentyfikowanych dwóch powiązanych produktów.

Diagnoza: Wskazuje, czy produkt Contact@ir® Ready i zidentyfikowany nadajnik są w dobrym
stanie, czy nie.

Ostrzeżenie przed wyładowaniami: rejestruje uderzenia pioruna otrzymane przez zidentyfikowany
produkt Contact@ir® Ready, tworzy historię dostępną dla użytkownika i wysyła do niego
ostrzeżenie e-mail w czasie rzeczywistym.

Kontakt@ir® + Dongl@ir®

Contact@ir® + Rout@ir®

Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i
po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność.
Źródło NFC 17-102 – wrzesień 2011 r., (Stan 8.2).

Konserwacja i przegląd instalacji odgromowej są również niezbędne do zachowania gwarancji
producenta i instalatora.

Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo, musisz być pewien swojej skuteczności w dowolnym
momencie.

Contact@ir® system to ekskluzywne rozwiązanie proponowane przez LPS France® spełniające
normy, zachowujące gwarancje i zapewniające bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji
instalacji odgromowej.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search