Contact@ir® + Dongl@ir®

Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i
po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność. Źródło NFC 17-102 – wrzesień
2011 r., (Stan 8.2).

Konserwacja i konserwacja instalacji odgromowej są również niezbędne do zachowania gwarancji
producenta i instalatora.

Contact @ ir® system to ekskluzywne rozwiązanie zaproponowane przez LPS France®, aby
spełnić wymagania normatywne, zachować gwarancje i zapewnić bezpieczeństwo przez cały okres
eksploatacji instalacji odgromowej.

Dlaczego warto korzystać z Dongl @ ir®?

System Contact @ ir®, jeśli jest używany z odbiornikiem Dongl @ ir®, pozwala sprawdzić
sprawność działania twojego produktu.

Transmisja danych odbywa się za pomocą fal radiowych, bez żadnego fizycznego połączenia
między nadajnikiem Contact @ ir® a odbiornikiem Dongl @ ir®.

W ten sposób Dongl @ ir® ułatwia i czyni bezpieczniejszą diagnozę produktu często trudno
dostępnego, a osoba interweniująca nie jest już dłużej w stanie popaść w niebezpieczną sytuację,
aby do niego dotrzeć.
Dongl @ ir® to specyficzny środek diagnozy. Należy go używać w pobliżu produktu (maksymalnie
80 metrów).

W ciągu kilku sekund twój produkt zostanie zidentyfikowany, a wynik jego diagnozy pojawi się na
Twoim Sceen. Wtedy od razu wiadomo, czy konieczna jest interwencja przy instalacji, czy nie.

Jakie są niezbędne urządzenia?
Nadajnik Contact @ ir® należy połączyć z produktem Contact @ ir® Ready, diagnozując.

Nadajnik Contact @ ir® można zamontować na produkcie Contact @ ir® Ready podczas montażu
lub w dowolnym czasie – podczas okresu eksploatacji instalacji.

Dongl @ ir® jest dostarczany w postaci klucza USB i jest podłączony:

– W telefonie lub urządzeniu mobilnym Androïd z adapterem microUSB. W takim przypadku
informacje zostaną odczytane w aplikacji Contact @ ir® App

– W jednym z portów PC lub MAC USB. W takim przypadku informacje zostaną odczytane za
pomocą oprogramowania Contact @ ir® Soft.

Pojedynczy Dongl @ ir® umożliwia przeprowadzanie procesu dentyfikacji i diagnozy wszystkich
produktów Contact @ ir® Ready, których prawa są w posiadaniu.

When carry out a diagnosis with Dongl@ir® ?

Dzięki Dongl @ ir® możesz postawić diagnozę, gdy znajdziesz się w pobliżu instalacji, aby
sprawdzić jej niezawodność.

Okoliczności wymagające sprawdzenia instalacji odgromowej wymienione są w standardowym
tekście NFC 17-102 w artykule 8.2:

– Okresowo, aby móc przewidzieć i zapobiec naturalnemu zużyciu instalacji,

– Po burzy lub jakimkolwiek innym zjawisku klimatycznym potencjalnie szkodliwym dla twojej
instalacji odgromowej,

– Za każdym razem, gdy chroniona struktura jest modyfikowana lub naprawiana.

Jakie informacje powinienem otrzymać za pomocą Dongl @ ir®?

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Contact @ ir® Soft czy Contact @ ir® App, uzyskasz
następujące informacje:

Identyfikacja :
– numer seryjny Compt @ ir® lub Paraton @ ir®,
– Rodzaj i kolor Paraton @ ir®,
– Numer seryjny emitera,
– Potencjalne notatki wcześniej wprowadzone.

Diagnoza :
– Jakość komunikacji,
– integralność produktu,
– Kolejność działania produktu.

Historia:
– Chronologia poprzedniej diagnozy według produktu,
– Wyniki diagnozy,
– Komentarze poprzednich użytkowników.

Wszystkie informacje zebrane podczas diagnostyki są automatycznie datowane, rejestrowane i
klasyfikowane chronologicznie. Informacje te są niezbędne do sporządzania dokumentów
związanych z przeprowadzaniem, sprawdzaniem i konserwacją instalacji.

Dokumenty te są narzucone przez standard NFC 17-102 (§ 8.1 do 8.7).

Co mam zrobić, jeśli diagnoza ujawnia istotne informacje?

W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie pełnej kontroli instalacji.
Pełną procedurę sprawdzania można znaleźć w normie NFC 17-102 (artykuł 8.5 i 8.6) i wznowiono
ją w arkuszu specyfikacji FT-LPSFR-11.

Kontrola ta jest warunkiem wstępnym zachowania Państwa gwarancji.
Wzywając agenta LPS France®, masz pewność, że procedura kontrolna jest przestrzegana i że
podjęto odpowiednie środki.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search