Piorunochron z wyzwalaniem ESE Paraton@ir.

Lata eksperymentów i liczne testy w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych były niezbędne do opracowania piorunochronu Paraton@ir .
Stop aluminium i polimerowe materiały, wszystkie opatentowane, stanowią większą część technologii naszego piorunochronu.
Tworząc nowoczesną unikatową technologię opracowaliśmy najbardziej niezawodny i zrównoważony produkt na rynku.
Nazwa Paraton@ir®, w odniesieniu do francuskich technologii i ich precyzyjnych możliwości, nasz produkt jest wytwarzany z najwyższą starannością w naszych zakładach, we Francji.

Oddziaływanie Paraton@ir® na wyładowania piorunowe.

1. Końcówka Harness
2. Głowica Harness
3. Pręty Aktywne
4. Wzmacniacz Napięcia
5. Złącze Contact@ir®
6. Centralny System Indukcyjny
7. Charger – ładowanie
8. Grounding axis

Wysokonapięciowy system indukcyjny głowicy Paraton@ir® stwarza optymalne warunki do generowania wcześniej wyprzedzającego „leadera”, zanim inny naturalny leader przechwyci otaczającą błyskawicę. Błyskawica zostanie przechycona niezależnie od rodzaju wyładowania (+) dodatni czy (-) ujemny.

Akcja rozwija się w trzech etapach:

1. Paraton@ir® akumuluje ładunek:
Element zwany „ładowarką” przeznaczony jest do gromadzenia jonów naturalnych w „centralnym systemie indukcyjnym” (opatentowanym).
Akumulacja ta zachodzi tak szybko i w tych samych proporcjach, co wzrost mocy pola elektrycznego wytwarzanego przez znacznik do góry.

2. Paraton@ir® tworzy pole elektryczne na ogromną skalę:
jednocześnie dzięki „Centralnemu Systemowi Indukcyjnemu” i „Wzmacniaczom Napięcia”,Paraton@ir® tworzy ogromne pole elektryczne, którego ładunek jest przeciwstawny do
tego naturalnego pola elektrycznego w obecności i stymuluje „głowę uprzęży”. Według ich ilości, „pręty aktywne” zwielokrotniają efektywność inicjowania „leadera” podczas efektu „arc discharge”.

3. Inicjowanie impaktu i przewodzenie przez Paraton@ir®:
Przygotowanie gruntu Paraton@ir® system przyciąga znacznik do góry i tworzy warunki „uderzenia pioruna”. Następnie „Końcówka uprzęży” przepuszcza prąd pioruna przez jego oś w kierunku przewodów uziemiających.

Testy i walidacje Paraton@ir®

Aby wiedzieć, że zapewniamy niezawodną, wydajną i zgodną ze standardami ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, LPS France® Produkty są systematycznie testowane w laboratorium i na miejscu, aby sprawdzić ich działanie, sprawność i trwałość przed wprowadzeniem na rynek.

Nasze produkty opracowywane są w naszym własnym laboratorium badawczym. Testy walidacyjne przeprowadzono z wyższym poziomem wymagań niż standardy w uznanych laboratoriach.
Testy te i walidacje są uzupełnieniem badań i obserwacji, które zostały wykonane na miejscu i zwrotów doświadczeń wzmocnionych przez nasz system komunikacji zdalnej.Nasze laboratorium i eksperymenty w terenie pozwalają nam zawsze być w czołówce badań i rozwoju.

Promień ochrony Paraton@ir®

Promień ochrony piorunochronu ESE Paraton@ir związany jest z jego wysokością (h) proporcjonalnie do powierzchni, a także mocą poszczególnych głowic i wybranym poziomem ochrony.
Zgodnie z normą NFC 17-102 – wrzesień 2011 r. Obliczenia są dokonywane w następujący sposób:

Rp (h) (m) oznacza promień ochrony na danej wysokości h;
r (m) 20 m dla poziomu ochrony I;
30 m dla poziomu ochrony II;
45m dla poziomu ochrony III;
60 m dla poziomu ochronyIV;
Δh (m) oznacza wysokość końca ESE w płaszczyźnie poziomej do najdalszego punktu elementu, który ma być chroniony.
Δh = Δ = ΔT x 10 ²
Doświadczenie w tej dziedzinie pokazuje, że Δ jest równa wydajności uzyskanej podczas testów ewaluacyjnych ESE.
Poziom ochrony jest ustalany zgodnie z licznymi parametrami, w tym z ryzykiem utraty życia i ekonomicznego, średnim lokalnym uderzeniem pioruna, wpływem na środowisko itp. Aby faworyzować idealne dopasowanie do układu różnych pomieszczeń w celu ochrony, Paraton@ir® jest dostępny z 4 poziomami mocy.

Porównanie poszczególnych głowic ESE Paraton@ir®.

Porównanie skuteczności rozwiązań ochronnych przed uderzeniem pioruna.

1. Obszar „Portage”
2. Ochrona otwartych obszarów
3. Badanie
4. Wdrożenie
5. Kwalifikacja wymagana do wdrożenia
6. Estetyczny (integracja z architekturą)
7. Budżet realizacji
8. Koszty utrzymania.

Zalety piorunochronu Paraton@ir®

– Optymalny obszar ochrony
– Prosta implementacja
– Ochrona przed uderzeniem pioruna dostosowana do każdego miejsca
– Niski budżet na realizację
– Ograniczone koszty utrzymania
– Historia zarządzania i konserwacji

OPCJE
– System zdalnej diagnostyki
– Ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
– Osiem dostępnych kolorów
– Dożywotnia gwarancja

Realizacja Paraton@ir®

Paraton@ir® Emiter Streamer są nieodłączną częścią kompletnej ochrony przed piorunami, w tym także przewodów w dół, uziemienia itp.
Przed jego wdrożeniem ochrona przed piorunem musi być przedmiotem dogłębnego badania.
Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, system ten musi być również zainstalowany zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami producenta.
Aby skorzystać z gwarancji na produkt, Twoja ochrona przed piorunem musi bezwzględnie przestrzegać tych wytycznych z badań i instalacji.
Nasi licencjonowani partnerzy (dystrybutorzy, instalatorzy) są biegli w zapewnianiu niezbędnych warunków do zachowania gwarancji.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search