Zewnętrzne zabezpieczenie przed wyładowaniami piorunochronem musi być sprawdzane co roku i
po każdym uderzeniu pioruna, aby zapewnić jego dobrą sprawność. Źródło NFC 17-102 – wrzesień
2011 r., (Stan 8.2).

Konserwacja i konserwacja instalacji odgromowej są również niezbędne do zachowania gwarancji
producenta i instalatora.

Contact @ ir® system to ekskluzywne rozwiązanie zaproponowane przez LPS France®, aby
spełnić wymagania normatywne, zachować gwarancje i zapewnić bezpieczeństwo przez cały okres
eksploatacji instalacji odgromowej.

Why use Rout@ir® ?

System Contact @ ir®, jeśli jest używany z odbiornikiem Rout @ ir®, umożliwia zdalne
sprawdzenie prawidłowej pracy urządzenia.

Jeśli jeden z twoich produktów zostanie uderzony piorunem, natychmiast otrzymasz ostrzeżenie.

Otrzymasz poziom intensywności uderzenia pioruna w skali od 1 do 3.

Dzięki temu można dowiedzieć się, jaki rodzaj kontroli należy wykonać.

Twoje produkty wyposażone w nadajnik Contact @ ir® na stałe komunikuje się za pomocą fal
radiowych z zlokalizowanym w pobliżu Rout @ ir®.

Dane zebrane przez Rout @ ir® są stale przesyłane na serwer, na którym są rejestrowane i
datowane bez żadnej interwencji ze strony użytkownika.

Mnogość użytecznych sieci do transmisji danych sprawia, że można ich używać nawet w
najbardziej odizolowanych miejscach. Dostęp do danych można uzyskać z dowolnego urządzenia
podłączonego do Internetu. W dowolnym momencie iz dowolnego miejsca możesz sprawdzić status
swoich instalacji.

Jakie są niezbędne urządzenia?

Nadajnik Contact @ ir®
Musi być podłączony do Contact @ ir® Ready.

Nadajnik Contact @ ir® można zamontować na produkcie Contact @ ir® Ready podczas montażu
lub w dowolnym czasie w trakcie okresu eksploatacji instalacji.

Rout @ ir®
Jest w formie pudełka. Może być zasilany z sieci lub z ogniwa fotowoltaicznego.
Przesyła dane do serwera przez najbardziej odpowiednią sieć. WWW.CONTACTPLATFORM.COM

Rout @ ir® musi być zainstalowany w promieniu 200 m od urządzenia, do którego podłączony jest
emiter.

Jakie informacje powinienem otrzymać z Rout @ ir®?

Rout @ ir®
Jest w formie pudełka. Może być zasilany z sieci lub z ogniwa fotowoltaicznego.
Przesyła dane do serwera przez najbardziej odpowiednią sieć. WWW.CONTACTPLATFORM.COM

Rout @ ir® musi być zainstalowany w promieniu 200 m od urządzenia, do którego podłączony jest
emiter.

Jakie informacje powinienem otrzymać z Rout @ ir®?

Identyfikacja :
– numer seryjny Compt @ ir® lub Paraton @ ir®,
– Rodzaj i kolor Paraton @ ir®,
– Numer seryjny emitera,
– Potencjalne notatki wcześniej wprowadzone.

Diagnoza:
– Jakość komunikacji,
– integralność produktu,
– Kolejność działania produktu.

Historia:
– Historia uderzenia pioruna
– Chronologia poprzedniej diagnozy według produktu,
– Wyniki diagnozy,
– Komentarze poprzednich użytkowników.

Wszystkie informacje zbierane w sposób ciągły przez Rout @ ir® są automatycznie przesyłane na
serwer, datowane, rejestrowane i chronologicznie klasyfikowane.

Informacje te są niezbędne do sporządzania dokumentów związanych z przeprowadzaniem,
sprawdzaniem i konserwacją instalacji.

Dokumenty te są narzucone przez standard NFC 17-102 (§ 8.1 do 8.7).
Odpowiednie i jasne informacje.
Co mam zrobić, jeśli otrzymam ostrzeżenie o uderzeniu pioruna?

System Contact @ ir® używany w Rout @ ir® przesyła ostrzeżenie w czasie rzeczywistym, gdy
instalacja zabezpieczająca zostanie uderzona piorunem.

Norma NFC 17-102 nakazuje sprawdzenie instalacji odgromowej za każdym razem, gdy chroniona
konstrukcja zostanie uderzona piorunem (punkt 8.2).

Ten środek ma na celu zapewnienie wydajności instalacji ochronnej bez żadnych zakłóceń. Z tego
powodu, po prostu otrzymanie ostrzeżenia o uderzeniu pioruna musi doprowadzić do sprawdzenia
integralności i dobra kolejność działania twojego produktu na WWW.CONTACT-PLAFORM.COM.
Rout @ ir® umożliwia także poznanie intensywności uderzenia pioruna podjętego przez produkt w
skali od 1 do 3.

Ta funkcja, jako całość systemu Contact @ ir®, jest wyłącznym znakiem LPS France®.

Intensywność uderzenia pioruna podjętego przez Twój produkt i wynik jego diagnozy pomaga w
ustaleniu, czy wymagana jest wizualna lub pełna kontrola instalacji (patrz norma NFC 17-102, Art.
8.2 do 8.6), jak jak również pilny charakter działań, które należy podjąć.
Dzięki Rout @ ir® oszczędzasz czas i unikasz niepotrzebnych wydatków, jednocześnie
zapewniając efektywność instalacji dzięki bardziej ukierunkowanym działaniom.

Jakie inne wymagania to spotkanie Rout @ ir®?
Zgodnie z normą NFC 17-102 (punkt 8.2) należy również sprawdzić instalację odgromową:

– Okresowo, aby móc przewidzieć i zapobiec naturalnemu zużyciu instalacji,

– Za każdym razem, gdy chroniona struktura jest modyfikowana lub naprawiana.

Avec Rout @ ir®, historia ostrzeżeń o uderzeniu pioruna sprzyja zapobieganiu obrażeniom
związanym z użytkowaniem w instalacji i możesz szybko przeprowadzić diagnozę, gdziekolwiek
jesteś.

Jeśli diagnoza wykaże krytyczne informacje, twoja instalacja musi być przedmiotem wizualnej lub
pełnej kontroli, jeśli jest to właściwe (porównaj NFC 17-102 standard, art 8.5 i 8.6). Kontrola ta jest
warunkiem wstępnym zachowania gwarancji.

Wzywając agenta LPS France®, masz pewność, że procedura kontrolna jest przestrzegana i że
podjęto odpowiednie środki.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search