Usługi  ALGROM

Realizaujemy następujące zlecenia i usługi w zakresie:

 • pomiary elektryczne i odgromowe
 • systemy aktywnej ochrony odgromowej
 • monitoring i kontrola instalacji odgromowej
 • montaż instalacji odgromowej
 • montaż piorunochronów
 • projektowania instalacji odgromowej i piorunochronów
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu – systemy alarmowe
 • monitoring wizyjny z kamer
 • zintegrowane systemy monitoringu wizyjnego
 • telewizja dozorowa
 • systemy sygnalizacji pożarowej
 • monitoring pożarowy
 • konserwacje przeglądy i naprawy w/w systemów i instalacji
 • wykonywanie dokumentacji projektowej i  powykonawczej

 

Wszystkie nasze wyżej opisane możliwości świadczenia usług wiążą się z czasem realizacji, a przede wszystkim z czasem przygotowania do realizacji. Usługi, które wykonujemy mają też pewien zakres możliwości inwestycyjnych, którego jesteśmy świadomi. Dlatego podejmujemy się tylko takich zadań, które gwarantują Nam pewny zwrot inwestycyjny i określoną nadwyżkę finansową.

Oznacza to, że na ogół  wymagamy, aby klienci wpłacali zaliczkę bądź zadatek na poczet przyszłej realizacji. Wszystko zgodnie z zawieraną umową, której klient jest w pełni świadomy. Gwarantuje to zarówno klientowi jak i nam zakończenie realizacji zgodnie z ustalownymi warunkami.

Wyrażamy nadzieję, że dla naszych Klientów są to oczywiste rzeczy, ale dla przyszłych kontaktów z nami, bardzo potrzebne do wcześniejszego zaakcentowania możliwości firmy ALGROM.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search